Pojištění

Aktuálně jsme vyjednali zvláštní podmínky k obecnému profesnímu pojištění tak, aby bylo v souladu s novým zákonem. Čekáme na alternativní nabídku nebo upřesnění nabídky stávající. Ve hře jsou varianty pojištění spolku jako jediné osoby a tím všech jeho členů a nebo individuální pojištění za zvýhodněných podmnínek vyjednaných spolkem. Budeme vás včas informovat. V každém případě jsou vyjednané verze pojištění platné zpětně, tzn. budete chráněni i v případě, že nestihnete uzavřít pojištění do 1.1.2021. Podstatné je doložit včas potvrzení, v souladu se zákonem. My, znalci jmenovaní podle starého zákona budeme automaticky zapsáni do nového seznamu podle nového zákona. Od data zápisu do nového seznamu běží lhůta 60 pracovních dní, v níž musí znalec ministerstvu předložit doklad o pojištění. Tato lhůta končí dne 26.3.2021.

Detaily o podmínkách pojištění najdete v sekci Interní informace po přihlášení pod svým heslem do zabezpečené části tohoto webu.